среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachetki plastikowe na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego poza szczególnymi przypadkami.

Budowa ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie zada zezwolenia na to oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego poza kilkoma przypadkami.

Balaski z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przewyższające poziomu 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balaski plastykowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić oświadczenie o prawie do dysponowania posiadłością w zamiarach budowlanych i o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy ploty plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może powstać w sytuacji, gdy planowane plot z plastyku na plot i furtę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z określeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji kiedy planowane ploty PCV na plot i furtkę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий